Stowarzyszenie Qltura21 powstało z inicjatywy grupy zapaleńców, ludzi chcących dawać radość innym. Osoby zaangażowane w działalność naszego stowarzyszenia to ludzie z pasją
i głowami pełnymi pomysłów. Za cel nadrzędny postanowiliśmy obrać pomoc na rzecz społeczności lokalnej w szczególności młodzieży z gminnych szkół.
Nasze stowarzyszenie jednoczy i przyciąga ludzi dobrego serca, a w świecie pełnym obłudy
i wyrachowania taki spontaniczny ruch jest nowym, świeżym powiewem.
Kultura to dziedzina życia, która potrzebuje wydawałoby się ogromnych nakładów finansowych, nasza działalność może być tego zaprzeczeniem, bo brak środków finansowych nadrabiamy chęcią do pracy, pomysłami i doskonała współpracą.
Działalność Qltury21 to poczynania wyprzedzające swoje czasy,
dające wiarę w lepsze jutro.

 

NASZA MISJA
Image description or alternate text.

Zamierzamy inicjować takie działania wokół „kultury” , by życie wokół nas było bardziej ludzkie i prawdziwe.

STATUT STOWARZYSZENIA
Image description or alternate text.

Statut Stowarzyszenia Qltura21

CO ZREALIZOWALIŚMY
Image description or alternate text.

Wieczór autorki Małgorzaty Kłopockiej

Obszar Działań
Z zakresu działalności edukacyjnej
 • Promocja kultury i edukacji na terenie Gminy Ostrów Wlkp.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców oraz osób pracujących z tymi grupami,
 • Organizowanie imprez edukacyjnych, konkursów, spotkań i paneli dyskusyjnych
 • Współpraca z instytucjami gotowymi do współdziałania na rzecz dzieci i młodzieży
Z zakresu działalności społecznej
 • Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej;
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, oraz tradycji narodowej;
 • Działalność na rzecz swojego regionu;
 • Promocja i organizacja wolontariatu;
 • Prowadzenie kampanii medialnych i informacyjnych
Z zakresu działalności kulturalnej
 • Organizowanie imprez kulturalnych, imprez masowych
 • Promocja książek i czytelnictwa
 • Wspieranie artystów i działań artystycznych
 • Stwarzanie warunków dla twórczego rozwoju osób podejmujących działania artystyczne
 • Prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie inicjowania, organizacji i współdziałania w imprezach artystycznych.
Dlaczego Stowarzyszenie Qltura21 ?
Stowarzyszenie Qltura21  powstało z inicjatywy ludzi pragnących wspierać działalność kulturalną i oświatową na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.  Atrybutem naszego Stowarzyszenia jest zebranie wokół jednej idei ludzi z pasją, kreatywnych, z doświadczeniem w pracy zarówno w  placówkach oświatowych jaki i kulturalnych. Siedziba Stowarzyszenia Qltura21 mieści się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich
 • Uzyskać status organizacji pożytku publicznego, który wsparłaby prowadzenie naszej działalności
 • Cykliczne organizowanie plebiscytu pod hasłem „uQlturalnieni na miarę 21 wieku”, podczas których odznaczać będziemy ludzi zasłużonych dla kultury i edukacji ziemi ostrowskiej.
 • Większe możliwości finansowe, udział w projektach, które są zamknięte dla niektórych instytucji publicznych.
 • Większy potencjał ludzki.
 • Szacunek społeczny.
 • Możliwość prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Powiększenie oferty bibliotecznej.
 • Pozyskiwanie nowych odbiorców.
 • Promocja własnych sukcesów, inicjatyw, osiągnięć.
 • Pomoc szerokiej grupie beneficjantów.
 • Promocja talentów
Dariusz Pryczak– prezes; dyrektor Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich, archiwista, pedagog,

Grażyna Dymała– wiceprezes , doświadczony pedagog w pracy z młodzieżą, wieloletni dyrektor gimnazjum,

Monika Dudkowiak- skarbnik; pedagog, terapeuta, neurologopeda, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jarosław Nowacki-sekretarz; pedagog, muzyk, wieloletni instruktor gminnego ośrodka kultury.

Donata Józefiak– członek zarządu, dyrektor przedszkola, wieloletni pedagog

Sylwester Kląskała – komisja rewizyjna, wieloletni radny Gminy Ostrów Wlkp.

Ewa Klawińska – komisja rewizyjna, bibliotekarz, animator kultury

Edyta Denkowska – komisja rewizyjna, bibliotekarz